Bloghttp://mediacia.blog.sme.sk/rssblog.sme.skblog@sme.skskNesúhlasíme s novelou zákona o mediácii (mediacia)Národná rada SR schválila dňa 9.3.2010 v treťom čítaní novelu zákona Slovenskej národnej rady č. 420/2004 Z. z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov, ktorou sa dopĺňa aj zákon Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „novela“). Touto novelou reagoval zákonodarca na požiadavku transpozície Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/52/ES z 21. mája 2008 o určitých aspektoch mediácie v občianskych a obchodných veciach (ďalej len „smernica“).Sun, 04 Apr 2010 19:15:16 +0200https://mediacia.blog.sme.sk/c/224698/Nesuhlasime-s-novelou-zakona-o-mediacii.html?ref=rssMediácia - mimosúdne riešenie sporov (mediacia)Mediácia je spôsob riešenia konfliktných situácii za účasti tretej osoby - mediátora. Riadi sa podľa Zákona č. 420/2004 Z.z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov. Mediácia je flexibilnejšia, menej formálna, rýchlejšia, menej nákladná a hlavne, presúva rozhodovaciu moc na samotných účastníkov sporu, čím sa účastníci sporu stávajú priamo zodpovední za výsledok, ku ktorému sa mediáciou dospeje. Hlavným cieľom je pre obe strany dosiahnuť prijateľnú dohodu.Thu, 01 Apr 2010 12:40:02 +0200https://mediacia.blog.sme.sk/c/224583/Mediacia-mimosudne-riesenie-sporov.html?ref=rss